Statut
Statut Privatne sportske i jezične gimnazije FRANJO BUČAR.

Pravilnik o kućnom redu
Pravilnik o kućnom redu Privatne sportske i jezične gimnazije FRANJO BUČAR.

Statut
Godišnji plan i program rada šk. god. 2019./2020.