JESENSKI I NAKNADNI UPISNI ROK

U četvrtak, 31. kolovoza 2017. objavljene su konačne ljestvice poretka učenika u jesenskom upisnom roku. Učenici koji su ostvarili pravo upisa moraju se do petka, 01. rujna 2017. god., doći u školu upisati.

Naknadni upisni rok, kao i prošle godine, omogućuje upis onim učenicima koji su stekli pravo upisa kroz sustav NISpuSŠ-a, ali ga nisu iskoristili u ljetnom ni u jesenskom upisnom roku. Naknadni upisni rok traje od 04. do 08. rujna 2017. god.

Udžbenike i radne bilježnice za sve učenike srednjih škola u Zagrebu osigurao je Grad. Učenici ih zadužuju za školsku godinu, koriste i čuvaju za sljedeću generaciju te, po završetku školske godine, razdužuju. Napominjemo da udžbenike za nove učenike za šk. god. 2017./2018. škola može naručiti najkasnije do 10. rujna 2017.

Prvi nastavni dan je ponedjeljak, 04. rujna 2017. Svi učenici u školu dolaze u 12.00 sati, nakon jesenskog roka ispita državne mature iz matematike.

Puno uspjeha u novoj školskoj godini 2017./2018.!
 

Komentari su
isključeni