Pravo na pristup informacijama

Preuzmite .PDF dokument.

Kriteriji za određivanje visine naknade troškova dostave informacije

Preuzmite .PDF dokument.

Odluka – službenik za informiranje 2013./2014.

Preuzmite .PDF dokument.

Odluka – službenik za informiranje 2015./2016.

Preuzmite .PDF dokument.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Preuzmite .PDF dokument.

Zahtjev za pristup informacijama

Preuzmite .PDF dokument.