UPUTE RODITELJIMA PSJG FRANJO BUČAR O OCJENJIVANJU RADA UČENIKA TIJEKOM ODVIJANJA NASTAVE NA DALJINU

Objavljeno: 10. tra. 2020

  |  Ključne riječi: , , , , , ,

Poštovani roditelji naših učenika,

Nastava na daljinu započela je u ponedjeljak, 16. ožujka 2020. g. Nastavu na daljinuizvodimoprekoportala YAMMER – naizmjence po rasporedu A i B tjedna.U srednjoj školi učenici u prvom, drugom i trećem razredu u prosjeku bi trebali učitioko 7 sati dnevno (uključujući učenje i poučavanje). Za maturante bi bilo potrebno uložiti 8 sati dnevno u učenje i tako 5 dana u tjednu. Pripreme za državnu maturu Gimnazija organizira redovno kroz tjedan preko nastave na daljinu, a subotom maturanti mogu pratiti pripreme i na RTL2 u trajanju od 2 sata.

Budući da nije izvjesno kad će se učenici vratiti u škole, potrebno je započeti s procesima vrednovanja i ocjenjivanja od 20. travnja 2020., po povratku s Proljetnog odmora učenika, kako bismo im omogućili zaključivanje ocjena na kraju nastavne godine. Ukoliko ovakva izvanredna situacija potraje, za očekivati je da će biti potrebna i izmjena pojedinih zakona i podzakonskih akata.

Kontakt učitelja, nastavnika s učenicima i roditeljima važan je kako bi se stvorio krug povjerenja za učenje, au tome svatko ima svoju ulogu. U virtualno okruženje za učenje uvodimo jasnu strukturu i vrijednosti, što uključuje i sustavni razvoj poštovanja rada i nulte tolerancije za nedopuštena i neprihvatljiva ponašanja. Naime, učenici trebaju biti svjesni odgovornosti prema sebi i svojem znanju te ih trebamo odgajati tako da ne predaju uratke koje nisu posve samostalno napravili. Roditelji u tom smislu imaju veliku odgovornost. Učenik mora svaki nastavni dan pristupiti portalu za učenje i javiti se predmetnim nastavnicima dnevnog rasporeda sati. Izostanak s nastave u virtualnoj učionici u tom je smislu isti kao i izostanak u školi i roditelj treba javiti razredniku okolnosti spriječenosti učenikova sudjelovanja u nastavi na daljinu.

Treba posebno naglasiti da će sadržaje koje nastavnici poučavaju i vrednuju usmjeriti na bitno i osloboditi učenike sporednih detalja ili činjenica.

Aktivnost i samostalnost u radu učenika ćemo prepoznati, poticati i pozitivno vrednovati, počevši od domaćih zadaća preko suradničkog učenja do samostalnog istraživanja. Domaće zadaće ćemo vrednovati s obzirom na njihovu kvalitetu, ali i redovitost. Posebno bi bilo vrijedno da učenici samostalno istražuju i pretražuju izvore na internetu te pritom mogu kritički procijeniti i njihovu vjerodostojnost. Cilj je da učenici postanu samostalni u učenju i svjesni vlastite odgovornosti za svoje učenje i rezultate.

Konkretno, u svim predmetima može se vrednovati aktivnost učenika preko diskusija i domaćih zadaća i tome pridodati barem jedna ocjena. Nadalje, u svakom predmetu moguće je napraviti i jedan složeniji zadatak u obliku plakata, prezentacije, projekta, istraživačkog rada, kritičkog prikaza ili problemskog zadatka, takav se rad može vrednovati rubrikom ili nekim drugim načinom koji jasno prikazuje elemente i kriterije vrednovanja. Dakle, barem dvije ocjene do kraja školske godine mogu dobiti svi učenici. Za potrebe izvođenja nastave na daljinu mogu se uvesti neke prikladne metode provjere znanja i vještina na temelju kojih se učeniku može dati i odgovarajuća ocjena.

U nekim predmetima kao što su Matematika, Fizika i Kemija, uobičajeno je da se provjerava i pisanim putem jer to uključuje postupak rješavanja zadataka. Pritom se mogu upotrebljavati alati kao što su Geogebra ili Matific, ali i jednostavna tehnika: Ovo su zadatci, molim te riješi ih u zadanom vremenu, potom fotografiraj rješenja i pošalji mi ih na uvid. Ta jednostavna tehnika primjerena je i za provedbu kod učenika koji žive na mjestima sa slabijom internetskom vezom.Nakon predaje pisanog testa koji ima značajni utjecaj na ocjenu, treba organizirati i kratak usmeni razgovor/ispit kako bi nastavnik s učenikom prošao kroz njegov uradak i razjasnio poteškoće (ili rješenja) testa.

Usmeno ispitivanje, za predmete u školama koji se izvode četiri sata tjedno (NE ubraja se blokovskih 4 sata tjedno), provest će se jedanput do kraja školske godine, a posebno ukoliko nastavnik ili učenik imaju dvojbu oko zaključne ocjene, odnosno ukoliko nema dovoljno elemenata za zaključivanje ocjenei da je ovo primjereni oblik ispitivanja. Za predmete koji imaju satnicu tri sata tjedno, usmeno ispitivanje ćemo provesti ako se učenika tijekom nastave na daljinu ocjenjuje zaključnom ocjenom odličan ili ako nastavnik procijeni da nema dovoljno elemenata za zaključivanje pozitivne ocjene i da je ovo primjereni oblik ispitivanja.Za sve ostale predmete i situacije nećemo provoditi usmeno ispitivanje. Najjednostavniji je način za provedbu usmenog odgovaranja putem videokonferencije ili telefonski. Predmetne i razlikovne ispite organizirat ćemo sukladno navedenim pravilima nastavnog predmeta.

Za veće provjere znanja (usmeni ispit, složeniji zadaci, test u pisanom obliku), na razini razreda, predmetni nastavnici uskladit će okvirni mjesečni vremenik provjera. U veće ispite ubrajamo usmeni ispiti iz nekog predmeta, testove u pisanom obliku ili rokove za predaju složenijih zadaka.

Međutim, treba ipak više vremena posvetiti razvijanju vještina kritičkog promišljanja, rješavanju problema, izradi projekata, istraživanju, suradničkom radu i učenju i sl. Učenici takve zadatke mogu raditi samostalno ili u timu, koji se također sastaje, koordinira i surađuje u virtualnom okruženju uz praćenje nastavnika i davanje jasnih smjernica učenicima. Rezultat rada može biti neki oblik pisanog rada, poster ili plakat, prezentacija, multimedijski rad ili simulacija u nekom računalnom programu.

Vrednovanje naučenog (sumativno vrednovanje), ali i formativno vrednovanje posebno je važno za maturante jer je njihova školska godina kraća. Ističemo da se od maturanata očekuje veća samostalnost nego od mlađih učenika, i ovo je prilika da razvijaju svoju samostalnost i odgovornost prema sebi i radu.

Zasad nije izgledno da provođenje državne mature bude ugroženo. Prvi ispit državne mature koji je planiran za provođenje je esej iz Hrvatskog jezika i nije izgledno da on bude u planiranom terminu – 16. svibnja 2020. MZO razmatra pisanje probnog eseja online kako bi maturantima dali povratnu informaciju o njihovoj spremnosti za pravi ispit, ali i kako bi provjerili mogućnost takvog pisanja eseja.

Zaključna ocjena na kraju godine izvodi se na sličan način kao što je bilo i prijašnjih godina. Uzimaju se u obzir svi elementi vrednovanja i cjelokupni rad učenika tijekom cijele nastavne godine te se procjenjuje razina ostvarenosti odgojno-obrazovnih ishoda, kompetencija, znanja, vještina, sposobnosti, samostalnosti i odgovornosti prema radu. Na jednak se način uzimaju u obzir ocjene i rad tijekom nastave na daljinu, kao i one iz ostatka nastavne godine. Ako epidemiološka situacija i provođenje nastave na daljinu to budu zahtijevali, Ministarstvo će predložiti izmjenu Zakona o odgoju i obrazovanju.

Učenici trebaju svakog dana pristupiti portalu za učenje na daljinu, svim predmetima toga dana, i izvršavati aktivnosti u virtualnim učionicama. Ako nemate računalo za učenika, javite se u školu za pomoć. Molim da koristite mail ili me zovete na mob. 091/5387574 jer zbog posljedica potresa ne organiziramo redovna dežurstva u školi.

Učenici moraju osposobiti i „back up“ komunikaciju putem maila ili drugih komunikacijskih sustava. U e-Dnevniku možete pratiti evidenciju rada svog djeteta koje nastavnici upisuju po predmetima.

Roditelj treba osigurati i postaviti djetetu pravila škole u kući i odrediti vrijeme za učenje i na takav se način postaviti prema djetetu.

PROLJETNI ODMOR UČENIKA traje (zato što Gimnazija nije štrajkala) prema redovnom Kalendaru školske godine 2019./2020. od 10. travnja 2020. god. (petak) do 17. travnja 2020. god. (petak), a nastavu na daljinu nastavljamo u ponedjeljak, 20. travnja 2020. Konzultacije za učenike organiziramo putem Yammera od srijede, 15. do petka 17. travnja 2020. god. prema rasporedu koji ćemo objaviti na stranicama Gimnazije u utorak, 14. travnja 2020. god.

Za sva pitanja, stojim na raspolaganju. Vi ste naši najvažniji suradnici u što kvalitetnijoj provedbi Nastave na daljinu. Zato vam se ispred cijelog Nastavničkog vijeća iskreno zahvaljujem!

S poštovanjem,

Zdenka Ivanković, ravnateljica

U Zagrebu 10. travnja 2020. god.

Komentari su
isključeni

Kako bismo bili u skladu s novom Općom odredbom o zaštiti podataka ažurirali smo našu politiku privatnosti i upotrebe kolačića. Kolačiće koristimo kako bismo mogli ispravno prikazati sadržaj i analizirati korištenje web stranice.

U svakom trenutku možete blokirati kolačiće pomoću odgovarajuće postavke web preglednika. Ukoliko blokirate kolačiće, upotreba ove web stranice možda neće biti u potpunosti moguća.

Želite li saznati više o privatnosti i kolačićima, molimo Vas da pročitate Pravila privatnosti i Postavke kolačića.